Polityka Prywatności

Administratorem danych jest MKS Pogoń Oleśnica Sp. z o.o. NIP: 911200814, e-mail: kontakt@pogonolesnica.pl zwanym dalej administratorem

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy o świadczenie usług zawartej z administratorem,
 • marketingowym, na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail.

  Podanie danych jest dobrowolne. Nie musisz wypełniać formularza, jednak bez podania danych nie będziesz mógł założyć konta i korzystać z usług świadczonych przez administratora.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dodatkowych komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Odbiorcami danych osobowych będą:

 • dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z klientami, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów,
 • podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 • trwania umowy o świadczenie usług przez administratora, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania tej umowy. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
 • prowadzenia działań marketingowych przez administratora. albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

  Twoje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj.:

 • do innych krajów, wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego zabezpieczenia.

  Będziesz miał prawo do otrzymania kopii Twoich danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa.

  Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli administrator. przetwarza je:

 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego, to możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.Dane kontaktowe:

MKS Pogoń Oleśnica Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 5
56-400 Oleśnica

NIP: 9112008141
REGON: 022326629

Stadion:
Płyta główna, boisko sztuczne:
Ul. Brzozowa 5, 56-400 Oleśnica
Boisko naturalne:
Ul. Brzozowa 8, 56-400 Oleśnica

Zarząd Klubu:

Prezes Zarządu: Jerzy Lipiński (prezes@pogonolesnica.pl)
Manager: Michał Krej (marketing@pogonolesnica.pl)
Koordynator: Sebastian Zawalnicki (koordynator@pogonolesnica.pl) Tel. +48 695 217 509

Dane do przelewów:
Bank PKOBP
Adresat: MKS Pogoń Oleśnica Sp. z o.o.
Nr konta: 82 1020 5242 0000 2802 0440 1329

Składki składamy do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, czyli za do 10/05, za czerwiec do 10/06 itd.
Składka jest składką członkowską opłacaną co miesiąc przez cały rok (a nie składką za treningi).

polityka prywatności