Drodzy Rodzice/Opiekunowie:

DOBRY SPORTOWIEC (PIŁKARZ) = DOBRY CZŁOWIEK

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów prosimy o to, aby starać się nie kontaktować ze swoimi podopiecznymi, ponieważ może wpływać to na obniżenie ich poziomu koncentracji.

2. Podczas meczów, treningów bądź innych form współzawodnictwa, kibice (osoby postronne) powinny przebywać na trybunach obiektu sportowego lub w innym miejscu przeznaczonym dla widzów, na którym odbywają się zawody.

3. W czasie meczu dbajcie o poszanowanie ogólnych zasad kultury, decyzji trenera, sędziego oraz wszystkich przedstawicieli drużyny przeciwnej. Pamiętajmy, że wszyscy – zarówno Państwo, zawodnicy, trenerzy jak i wszyscy członkowie MKS Pogoń Oleśnica tworzymy wizerunek naszej działalności.

4. Autorytet trenera, zarówno względem dzieci, jak i innych rodziców powinien być szanowany oraz niepodważany. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszajcie się indywidualnie do trenera prowadzącego i/lub prezesa MKS Pogoń Oleśnica.

5. Aby usprawnić organizacyjnie zajęcia treningowe starajcie się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, zgłoście trenerowi czas absencji w treningach.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, prosimy powiadamiać o tym fakcie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej trenera prowadzącego MKS Pogoń Oleśnica najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.