1. Składka miesięczna dla poszczególnych grup wiekowych wynosi:

Przedszkolak                                -        70 zł / miesięcznie

Skrzat, Żak, Orlik, Młodzik          -        90 zł / miesięcznie 

2. Składka członkowska płatna jest na konto klubu do 10-tego każdego miesiąca za dany miesiąc : 

MKS POGOŃ OLEŚNICA SP. Z O.O. 

RYNEK 48/II 56-500 OLEŚNICA

NR KONTA 03 1560 0013 0000 1160 0010 7883

Tytułem: Imię i Nazwisko - miesiąc rok

Np.: Robert Lewandowski - wrzesień 2017