Drodzy rodzice, poniżej informacja o aktualnie obowiązujących składkach członkowskich w MKS Pogoń Oleśnica:

1. Składki uiszczane w MKS POGOŃ Oleśnica nie są opłatą za udział w treningach.

2. Składki są opłatą za członkostwo Dziecka w klubie

3. Składki mają charakter dobrowolny. Stanowią ok 30% budżetu klubu. Są w całości przeznaczane na organizację zajęć dla Dzieci w naszym klubie.

4. Składki są uiszczane przez cały rok tzn. od stycznia do grudnia

5. Ewidencję uiszczania składek prowadzą sami Rodzice. Chętnych do pomocy zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail prezes@pogonolesnica.pl 6. Informujemy o możliwości wykupienia ubezpieczenia PZU Sport w specjalnej cenie 20zł / rok.

W przypadku chęci ubezpieczenia Państwa dziecka prosimy o przelanie kwoty 20zł wraz ze składką w miesiącu wrześniu wyraźnie zaznaczając to w tytule przelewu (dopisek "+ubezpieczenie"), lub osobnym przelewem.

Składka miesięczna dla poszczególnych grup wiekowych wynosi od września 2021:


Składka członkowska płatna jest na konto klubu do 10-tego każdego miesiąca za dany miesiąc : 

MKS POGOŃ OLEŚNICA SP. Z O.O. 

UL. BRZOZOWA 5; 56-400 OLEŚNICA

NR KONTA 82 1020 5242 0000 2802 0440 1329

Tytułem: Imię i Nazwisko - miesiąc rok

Np.: Robert Lewandowski - wrzesień 2021